Животът ни предлага много изненади.

Разбира се, че имаме наши собствени планове и често ги следваме, но повечето хора знаят, че неочакваното винаги е част от нашия живот. А ако говорим за любовта на живота, то почти изцяло се състои от такива неочакваности.

Женен мъж имал любовница в Италия в течение на няколко години, но един ден тя му казала, че е бременна.


Мъжът определено не искал да петни репутацията си и да унищожи дългогодишния си брак, затова той моли любовницата си, ако може да се върне в Италия, за да роди детето в тайна, а в замяна той ще й осигури голяма сума пари. Той също така й обещава да предоставя средства, докато детето навърши пълнолетие.



Жената се съгласява и след това го пита, как той ще знае, дали детето е родено. За да се предотврати всяка възможна публичност, той я помолил да му изпрати картичка, в която да пише “Спагети”, когато му дойде времето. След което те се сбогували и тя се върнала в Италия.

След почти девет месеца…

Една нощ, когато мъжът се прибрал вкъщи, жена му го посрещнала с изненадан поглед.“Скъпи,” казала тя, “Имаме много странна картичка днес.”

“Това е интересно,” отговорил той. ‘Дай да я видя.’

Жена му дала картичката и наблюдавала реакцията му. След като мъжът прочел няколко реда, пребледнял и припаднал. Съпругата му се втурнала да му помага, а картичката паднала на пода.

Там пишело: “Спагети, спагети, спагети, спагети, спагети. Три порции с кюфтета, две – без. Моля, изпрати повече сос … “